Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Luovutuskirja kohta kohdalta

Luovutuskirja koostuu sekä lakiin perustuvista vähimmäistiedoista että vapaaehtoisesti määritettävistä tiedoista. Palvelu pyrkii ohjaamaan luovutuskirjan täyttämistä niin, että vähimmäisvaatimukset täyttyisivät. Kuitenkin on tärkeä huomioida, että myös vapaaehtoisesti määritettävät tiedot ovat luovutuksen osapuolten kannalta tärkeitä.

Katso opasvideo: Kauppakirjan luominen ja allekirjoittaminen. (Video avautuu uuteen välilehteen.)

Luovutuskirjan osiot

Luovutuskirja täytetään osioittain, joissa kussakin täytetään yhteen aihepiiriin liittyviä tietoja. Kiinteistövaihdannan palvelu kertoo, milloin jokin tieto on pakollinen, ja ohjaa sen kirjoittamista.

Luovutuskirjaan täytetään aina seuraavat tiedot:

 • Osapuolet
 • Luovutuksen kohteen tiedot
 • Määräalan tarkemmat yksilöintitiedot (määräalan kaupassa)
 • Kauppahinta
 • Luovutuksen ehdot: kauppahinnan maksaminen ja omistusoikeuden siirtyminen

Luovutuskirjaan voidaan lisätä myös nämä:

Lopuksi myyjä ja ostaja hyväksyvät luovutuskirjan sähköisesti, jolloin lainhuutohakemus tulee automaattisesti vireille.

Tämän jälkeen osapuolet voivat vielä lisätä lainhuutohakemukseen täydennyksiä (esimerkiksi varainsiirtoveron tai kauppahinnan maksukuitin) sähköisessä muodossa.

Luovutuskirjan tekeminen kohta kohdalta:

 1. Myyjä voi valtuuttaa esimerkiksi kiinteistövälittäjän
 2. Myyjä tai hänen valtuuttamansa laatii luovutuskirjan luonnoksen
  1. Valtuutettu voi halutessaan lukita tekemänsä luonnoksen, jolloin osapuolet eivät voi sitä muokata.Osapuolet voivat ainoastaan poistaa tai allekirjoittaa luovutuskirjan
 3. Myyjä tai hänen valtuuttamansa jakaa luovutuskirjan muille osapuolille käsiteltäväksi
 4. Tarvittaessa myyjän puoliso antaa suostumuksensa luovutukseen
 5. Seuraavat kohdat voidaan tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä:
  • Myyjä allekirjoittaa luovutuskirjan
  • Tarvittaessa pankki tai muu taho antaa luovutuskirjaan liittyvän vakuuksia koskevan sitoumuksen
 6. Ostaja allekirjoittaa luovutuskirjan
 7. Luovutuskirja on valmis ja lainhuuto on tullut vireille automaattisesti
 8. Ostajat voivat lisätä kuitin maksetusta kauppahinnasta ja/tai varainsiirtoverosta tai muita liitteitä. Ks. Lainhuutohakemuksen täydentäminen

Ostaja voi myös vapaasti muokata luovutuskirjaa vaikka myyjä on allekirjoittanut. Tällöin myyjän allekirjoitus mitätöityy ja allekirjoitus tulee antaa uudelleen. Ostaja ei voi allekirjoittaa ennen myyjän allekirjoitusta, vaan myyjän tulee ensin antaa allekirjoitus asiakirjaan vaikka se välillä mitätöityisi. Osapuolet voivat myös perua allekirjoituksensa niin kauan, kunnes kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet ja kauppa on syntynyt. 

Luovutuskirjan vastaanottaminen asiakirjarajapinnasta: 

 1. Kiinteistönvälittäjä (tai muu toimija) lähettää luovutuskirjaluonnoksen myyjälle Asiakirjarajapinnasta
 2. Myyjä kirjautuu palveluun ja ottaa lähetetyn luovutuskirjan vastaan
  1. Lähettäjä voi halutessaan lukita tekemänsä luonnoksen, jolloin osapuolet eivät voi sitä muokata.Osapuolet voivat ainoastaan poistaa tai allekirjoittaa luovutuskirjan
 3. Myyjä jakaa luovutuskirjan muille osapuolille käsiteltäväksi. Mikäli luovutuskirja on lukittu, jakaminen tapahtuu automaattisesti 
 4. Tarvittaessa myyjän puoliso antaa suostumuksensa luovutukseen
 5. Seuraavat kohdat voidaan tehdä vapaavalintaisessa järjestyksessä:
  • Myyjä allekirjoittaa luovutuskirjan
  • Tarvittaessa pankki tai muu taho antaa luovutuskirjaan liittyvän vakuuksia koskevan sitoumuksen
 6. Ostaja allekirjoittaa luovutuskirjan
 7. Luovutuskirja on valmis ja lainhuuto on tullut vireille automaattisesti