Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Omat tietoni

Kiinteistövaihdannan palvelu lähettää sinulle lakisääteiset ilmoitukset esimerkiksi lainhuudon vireille tulosta sähköpostitse. Pitämällä yhteystietosi ajan tasalla Omissa tiedoissasi varmistat, että saat palvelusta tulevat viestit oikeaan osoitteeseen. Omia tietoja hallinnoidaan kohdassa Omat asiat - Omat tietoni.

Yrityskäyttäjänä voit tallentaa sekä yrityksesi yhteystiedot että omat työyhteystietosi. Niitä käytetään ainoastaan Maanmittauslaitoksen asiakastietojen päivittämiseen.

Lakisääteiset ilmoitukset

Näistä palvelun tapahtumista lähetetään ilmoitus luovutuksen osapuolille ja niille luovutuskirjassa mainituille tahoille, joiden sähköpostiosoite on palvelun tiedossa:

 • Lainhuuto on tullut vireille
 • Esisopimus on syntynyt
 • Erityisen oikeuden siirto on tullut vireille

Näistä palvelun tapahtumista lähetetään ilmoitus hakijalle:

 • Kiinnityshakemus on tullut vireille
 • Sähköisen panttikirjan siirtohakemus on tullut vireille

Muut ilmoitukset

Ilmoitukset toimitetaan myös seuraavissa tilanteissa:

Luovutuskirjan laatiminen:

 • Luovuttaja jakaa luovutuskirjan muiden osapuolten nähtäväksi
 • Luovutuskirjaan tehdään muutos
 • Luovutuskirja tai siihen kuuluva sähköinen liite *) allekirjoitetaan

Kiinnityshakemuksen tekeminen:

 • Kiinnityshakemus jaetaan kaikkien osapuolten nähtäväksi
 • Hakemus allekirjoitetaan

Sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen tekeminen:

 • Hakemus allekirjoitetaan

Valtakirjan tekeminen:

 • Valtakirja allekirjoitetaan
 • Valtuutetulle ilmoitetaan annetusta valtakirjasta

*) Sähköisellä liitteellä tarkoitetaan tässä tapauksessa sähköistä suostumusta tai sitoumusta.