Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Palvelun käyttöohjeet

Kiinteistövaihdannan palvelussa asioiminen on helppoa, turvallista ja kiireetöntä: palvelu opastaa käyttäjää kohta kohdalta. Palvelussa voit hoitaa kiinteistöasioita ja saat halutessasi kohteena olevan kiinteistön kiinteistörekisteriotteet sekä lainhuuto- ja rasitustodistuksen luovutuksen yhteydessä tai hakemusta laatiessasi. Kauppa, lahja tai muu luovutus (esim. vaihto) syntyy osapuolten allekirjoituksella ja lainhuuto tulee vireille ilman erillistä hakemusta. Palvelussa voi luovuttaa myös vuokraoikeuden ja hakea kiinnityksiä sekä sähköisen panttikirjan siirtoa. Tieto hakemuksesta kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kiinteistövaihdannan palvelussa voit:

  • valtuuttaa pankin tai toisen henkilön, kuten esimerkiksi kiinteistönvälittäjän, toimimaan puolestasi
  • laatia ja allekirjoittaa kauppakirjan, lahjakirjan, vaihtokirjan tai esisopimuksen (kiinteistöstä tai vuokraoikeudesta)
  • antaa kauppaan tarvittavan puolison suostumuksen sähköisenä
  • hakea kiinnitystä omistamaasi kiinteistöön tai kiinnityskelpoiseen vuokraoikeuteen
  • siirtää sähköisiä panttikirjoja ja
  • tehdä sitoumuksen panttikirjojen siirtämisestä, jos olet panttikirjojen haltija

Kiinteistövaihdannan palvelussa asiointi edellyttää sähköistä tunnistautumista ja tarvittavien tietojen löytymistä sähköisistä viranomaisrekistereistä. Kiinteistöä ei voi kiinnittää eikä luovuttaa sähköisesti, jos siihen kohdistuu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty vallintarajoitus. Kiinteistöön saattaa kohdistua myös muita kuin vallintarajoituksia tarkoittavia muistutusmerkintöjä. Muistutusmerkinnän vaikutus tehtyyn luovutukseen tai hakemukseen nähden ratkaistaan tällöin viimeistään luovutusta tai hakemusta seuraavassa kirjaamismenettelyssä.

Kiinteistövaihdannan palvelussa ei voi:

  • tehdä hallinnanjakosopimusta, testamenttia tai perinnönjako- ja ositussopimusta
  • luovuttaa useampaa kohdetta yhdellä luovutuskirjalla
  • täydentää tai muuttaa jo tehtyä kiinteistönluovutusta