Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Maksut

Kiinteistövaihdannan palvelun kautta tehtyjen hakemusten maksut ovat edullisempia, kuin muilla tavoilla haettuina. Katso täältä ajantasaiset hinnat Kiinteistövaihdannan palvelun maksuista.

Oman kiinteistön perustietojen katsominen, valtuuttaminen ja asiakirjojen luonnostelu on maksutonta. 

Kiinteistövaihdannan palvelun maksuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

Asiointimaksu

Voit luonnostella luovutuskirjaa maksutta. Luovuttajana voit jakaa sen muille osapuolille, kun se on mielestäsi valmis. Sen jälkeen muut osapuolet pääsevät katsomaan ja muokkaamaan luovutuskirjaa ja antamaan mahdollisia vakuuksiin liittyviä sitoumuksia ja luovutukseen tarvittavia suostumuksia.

Mitä asiointimaksulla saa?

Asiointimaksu käsittää toiminnan palvelussa sekä hakemuksen käsittelymaksun Maanmittauslaitoksessa.  

Jos luovutukseen liittyy sitoumus, jossa sovitaan panttikirjan siirtohakemuksen automaattisesta vireille tulosta kaupantekohetkellä, kattaa asiointimaksu myös siirtohakemukset.

Asiointimaksun voimassaolo

Asiointimaksu on luovutuskirjakohtainen ja se on voimassa niin kauan, kunnes kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan ja lainhuuto tulee vireille. Maksettuasi asiointimaksun voit siis vielä muotoilla luovutuskirjaluonnosta tai poistaa sen ja tehdä uuden, eikä tästä peritä uutta maksua.

Asiointimaksu on henkilökohtainen, joten muut osaomistajat eivät maksun voimassaoloaikana voi käyttää maksua uuteen asiakirjaan. 

Maksun uudelleen käyttö on mahdollista vain silloin kuin uuden asian luoja on sama kuin alkuperäinen maksaja ja kun maksettu luonnos on poistettu. Maksu on käytettävissä uudelleen vuoden ajan. Esimerkkitapaus: Jos ostaja on maksanut myyjän tai kiinteistönvälittäjän luonnosteleman kauppakirjan ja kauppakirjaluonnos joudutaan poistamaan, ei ostajan maksamaa asiointimaksua voida käyttää uuteen kauppakirjaluonnokseen. Tällaisessa tilanteessa voit pyytää asiointimaksun palautusta ottamalla yhteyttä Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun.

Ostaja voi kuitenkin käyttää maksamansa asiointimaksun laatiessaan esimerkiksi myyjän roolissa uuden kauppakirjaluonnoksen.

Rekisteriotteet ja todistukset

Järjestelmä tarjoaa ostettavaksi kohteen lainhuuto- ja rasitustodistuksen sekä kiinteistörekisteriotteet. Näitä voi ostaa kuka tahansa luovutuksen osapuolista. Maksetut rekisteriotteet näkyvät luovutuskirjan yhteydessä kaikille osapuolille. Rekisteriotteet ovat nähtävillä aina luovutuksen lopullisen tapahtumispäivän loppuun. Tällä tarkoitetaan luovutuskirjan viimeisen allekirjoittajan allekirjoituspäivän loppua. Rekisteriotteet eivät ole nähtävillä tästä seuraavana päivänä.

Ostettujen otteiden tai todistusten maksua ei palauteta.