Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Maksut

Kiinteistövaihdannan palvelun asiointi- ja hakemusmaksut ovat edullisempia kuin perinteisen paperilla tapahtuvan kiinteistöasioinnin vastaavat maksut. Maksujen perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Maksu peritään seuraavista asioista:

  • asiointimaksu kiinteistökaupan yhteydessä (Maksun tulee olla maksettuna ennen viimeistä allekirjoitusta. Maksun voi suorittaa kuka tahansa osapuolista.) Asiointimaksu sisältää 1.1.2019 alkaen myös hakemuksen käsittelymaksun.
  • kiinnityshakemus
  • sähköisen panttikirjan siirtohakemus

Asiointi- ja hakemusmaksut voi maksaa verkkopankissa tai maksukortilla. * Maksun määrän löydät hinnastosta.

* Katso lisää maksamisesta

Asiointimaksu

Voit luonnostella luovutuskirjaa maksutta. Luovuttajana voit jakaa sen muille osapuolille, kun se on mielestäsi valmis. Sen jälkeen muut osapuolet pääsevät katsomaan ja muokkaamaan luovutuskirjaa ja antamaan mahdollisia vakuuksiin liittyviä sitoumuksia ja luovutukseen tarvittavia suostumuksia.

Mitä asiointimaksulla saa?

Asiointimaksu käsittää toiminnan palvelussa sekä 1.1.2019 alkaen myös hakemuksen käsittelymaksun Maanmittauslaitoksessa.  

Jos luovutukseen liittyy sitoumus, jossa sovitaan panttikirjan siirtohakemuksen automaattisesta vireille tulosta kaupantekohetkellä, kattaa asiointimaksu myös siirtohakemukset.

Asiointimaksun voimassaolo

Asiointimaksu on luovutuskirjakohtainen ja se on voimassa niin kauan, kunnes kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan ja lainhuuto tulee vireille. Maksettuasi asiointimaksun voit siis vielä muotoilla luovutuskirjaluonnosta tai poistaa sen ja tehdä uuden, eikä tästä peritä uutta maksua.

Asiointimaksu on henkilökohtainen, joten muut osaomistajat eivät maksun voimassaoloaikana voi käyttää maksua uuteen asiakirjaan.

Rekisteriotteet ja todistukset

Järjestelmä tarjoaa ostettavaksi kohteen lainhuuto- ja rasitustodistuksen sekä kiinteistörekisteriotteet. Näitä voi ostaa kuka tahansa luovutuksen osapuolista. Maksetut rekisteriotteet näkyvät luovutuskirjan yhteydessä kaikille osapuolille. Rekisteriotteet ovat nähtävillä aina luovutuksen lopullisen tapahtumispäivän loppuun. Tällä tarkoitetaan luovutuskirjan viimeisen allekirjoittajan allekirjoituspäivän loppua. Rekisteriotteet eivät ole nähtävillä tästä seuraavana päivänä.

Ostettujen otteiden tai todistusten maksua ei palauteta.