Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Syventävää tietoa luovutuksesta

Kiinteistövaihdannan palvelussa voi tehdä sähköisen luovutuskirjan, jolla kiinteistön, sen määräosan, määräalan tai laitostunnuksellisen käyttöoikeuden omistus siirretään toiselle. Palvelussa voi myös hakea kiinnitystä kohteeseen, johon hakijalla on vahvistettu tai vireillä oleva lainhuuto. Vastaavasti kiinnitystä voi hakea vuokraoikeuteen, joka on kirjattu hakijan nimiin erityisenä oikeutena tai kirjaus on vireillä.

Kiinnityshakemuksen sekä luovutuskirjan laatimisen yhteydessä on mahdollisuus katsoa kiinteistörekisterin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin otteita. Rekisteriotteiden katsominen edellyttää otemaksun maksamista. Otemaksun voi maksaa kuka tahansa osapuolista. Jokainen luovutukseen osallinen voi selata maksettuja otteita aina viimeisemmän henkilön allekirjoituspäivän loppuun asti. Otteita ei enää näytetä hakemuksen vireilletuloa seuraavana päivänä.

Luovutuskirjan tekoa ohjaa maakaari

Kiinteistövaihdannan palvelu ohjaa käyttäjää tekemään kauppakirjan määrämuotoisena, jolloin siitä on vähintään käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • luovutustarkoitus
  • luovutuksen kohteen yksilöinti
  • luovutuksen osapuolet
  • kauppahinta
  • osapuolten allekirjoitukset

Yllämainittujen tietojen lisäksi sähköisessä kaupankäyntipalvelussa edellytetään myös kauppahinnan maksamiseen sekä omistusoikeuden siirtymiseen liittyvien ehtojen määrittämistä. Näihin ehtoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkitekstejä löydät Syventävää tietoa -osiosta sekä laatiessasi kauppakirjaa.

Luovutuksen vähimmäissisältö täyttyy, kun luovutus tehdään ohjeiden mukaisesti.