Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kaupan pakolliset ehdot

Luovutuskirjasta tulee aina käydä ilmi:

  • luovutustarkoitus,
  • luovutettava kiinteistö,
  • luovutuksen osapuolet sekä
  • kauppahinta tai muu vastike.

Nämä ovat luovutuksen vähimmäisehtoja. Niiden lisäksi mukaan otetaan tavallisesti ehdot monesta muustakin asiasta. Järjestelmä edellyttää, että kauppakirjaan otetaan myös kauppahinnan maksamistapaa sekä omistusoikeuden siirtymistä koskevat ehdot. Näitä koskevat ehdot eivät kuitenkaan varsinaisesti ole laissa edellytettyjä vähimmäisehtoja.

Palvelu pyrkii huolehtimaan vähimmäisehtojen täyttymisestä, kun luovutus tehdään ohjeen mukaan. Katso myös Luovutuksen muut ehdot

Verkossa ei voi maksaa täysin reaaliaikaisesti, sillä sähköisesti tapahtuvassa rahan siirrossa on aina pieni viive. Sen vuoksi palvelussa ei voi tehdä ”oikeaa” käteiskauppaa.