Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kaupan esisopimus

Osapuolet voivat sopia aikomastaan kiinteistön kaupasta tekemällä esisopimuksen. Esisopimus on sitova ja määrämuotoinen asiakirja, josta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Sähköinen esisopimus edeltää sähköistä kauppakirjaa

Esisopimuksen voi laatia kirjallisesti kaupanvahvistajan vahvistamana tai sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa. Kiinteistövaihdannan palvelu ohjaa esisopimuksen tekemisessä ja pyrkii varmistamaan lain vähimmäisvaatimuksien täyttymisen.

Palvelussa tehdystä esisopimuksesta voi myöhemmin laatia sähköisen kauppakirjan, joka on valmiiksi esitäytetty esisopimuksessa määritettyjen tietojen pohjalta. Esisopimuksesta ja sen jälkeen laadittavasta kauppakirjasta menee molemmista oma asiointimaksunsa. 

Esisopimuksella on muotovaatimus

Esisopimus on tehtävä maakaaressa esitettyjen muotovaatimusten mukaisesti. Esisopimuksesta on käytävä ilmi vähintään:

  • myyjä ja ostaja,
  • myytävä kiinteistö,
  • kauppahinta tai sen määräytymisperuste,
  • se päivä, jolloin kauppa on viimeistään tehtävä sekä
  • ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään.

Kauppahinta voidaan kuitenkin jättää myöhemmin sovittavaksi esisopimuksessa mainittujen perusteiden mukaisesti. Silloin kun esisopimus tehdään sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa, ei kaupanvahvistajaa tarvita.

Esisopimuksen voimassaolo

Esisopimus on voimassa sopimuksessa sovitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole sopimuksessa määrätty, esisopimus on voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä. 

Voit valtuuttaa kiinteistövälittäjäsi

Esisopimuksen laatimisen voi antaa esimerkiksi kiinteistövälittäjän hoidettavaksi valtuuttamalla tämä Kiinteistövaihdannan palvelussa laaditulla sähköisellä valtakirjalla. Valitse valtakirjatyypiksi "Yksilöity valtakirja kiinteistön myymiseen". Aiheesta lisää: Valtuuttaminen