Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Valtuuttaminen

Käytännössä niitä asioita, joita Kiinteistövaihdannan palvelussa voi tehdä, hoidetaan usein valtakirjojen nojalla. Sekä kiinteistön myyjä että ostaja saattavat valtuuttaa jonkun toisen henkilön puolestaan hoitamaan kaupan tekemisen. Myös kiinnityksen hakemisen osalta on tavallista, että omistaja valtuuttaa toisen hakemaan kiinnityksen puolestaan. Valtuutettua kutsutaan usein asiamieheksi.

Kun toimitaan perinteisten eli kirjallisten asiakirjojen nojalla, valtakirjat ovat myös kirjallisia. Sen sijaan, kun toimitaan sähköisessä ympäristössä eli Kiinteistövaihdannan palvelussa, myös valtakirjojen tulee olla sähköisessä muodossa. Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaankin antaa sähköisiä valtakirjoja niiden asioiden hoitamista varten, joita tässä palvelussa yleensäkin voidaan tehdä. On huomattavaa, että Kiinteistövaihdannan palvelussa annettua sähköistä valtakirjaa voidaan käyttää ainoastaan tässä palvelussa. 

Valtakirjat voivat olla luonnosteluvaltakirjoja tai allekirjoitusvaltakirjoja

Kiinteistövaihdannan palvelussa annettavassa valtakirjassa voidaan rajata valtuutetun eli asiamiehen oikeuksia niin, että hänellä on ainoastaan oikeus laatia tietty asiakirja järjestelmässä, mutta hänellä ei ole oikeutta allekirjoittaa sitä (luonnosteluvaltakirja). Tällöin asiamies voi laatia esim. kauppakirjan tai kiinnityshakemuksen valmiiksi järjestelmässä, mutta valtakirjan antajan täytyy itse käydä hyväksymässä eli allekirjoittamassa asiakirja palvelussa. Valtuutettu voi myös lukita luovutuskirjan. Tämä tarkoittaa, että valtuuttaja ja toinen osapuoli (ostaja) eivät voi tehdä muutoksia luovutuskirjaan, vaan ainoastaan allekirjoittaa tai poistaa sen. Muutoksien osalta tulee olla yhteydessä valtuutettuun, jolla on oikeus muokata luovutuskirjaa. Jos kiinteistöllä on useampi kuin yksi omistaja riittää, että luonnosteluvaltakirjan antaa yksi kiinteistön omistajista.

Jos valtuutetun eli asiamiehen oikeuksia ei ole rajattu pelkästään luonnosteluun, hän voi asiakirjan laatimisen lisäksi myös allekirjoittaa sen järjestelmässä valtakirjan antajan puolesta. Tällöin kysymyksessä on ns. allekirjoitusvaltakirja. Tämä tarkoittaa, että valtuutettu voi allekirjoittaa järjestelmässä esimerkiksi kiinteistön kauppakirjan valtakirjan antajan puolesta ja tätä sitovasti.

Toisen puolesta toimiminen edellyttää järjestelmässä etukäteen annettua sähköistä valtakirjaa

Sähköinen valtakirja annetaan Kiinteistövaihdannan palvelussa siten, että tietyn toimenpiteen suorittamiseen oikeutettu kirjautuu ensin järjestelmään, jolloin hänet tunnistetaan vahvaa sähköistä tunnistusmenetelmää käyttäen. Esimerkiksi, jos kysymys on kiinteistöä koskevan kauppakirjan luonnosteluun annettavasta valtakirjasta, kiinteistön omistaja kirjautuu ensin järjestelmään sekä laatii ja allekirjoittaa siellä kauppakirjan luonnostelua koskevan sähköisen valtakirjan. Tämän jälkeen valtuutettu eli asiamies voi kirjautua järjestelmään ja ottaa valtakirjan käyttöön sekä luonnostella kauppakirjan valmiiksi kyseisen valtakirjan nojalla. 

Yrityskäyttäjän valtuutettu voi maksaa laskulla

Laskutussopimuksen omaavan yrityksen valtuutettu voi maksaa palveluun liittyviä maksuja valtuuttajan laskulle.

Valtakirjan ottaminen käyttöön

Käyttäjän saamat valtakirjat löytyvät palveluun kirjautumisen jälkeen palvelun etusivulta kohdasta Valtakirjat > Toimi toisen henkilön tai yrityksen valtuuttamana.

Kun valtakirja on otettu käyttöön, valtuutettu ei näe omia asioitaan eikä voi tehdä muita kuin valtakirjassa määritettyjä toimintoja. Valtuutettu voi keskeyttää valtuutuksen käytön Valikon kautta kohdasta: Keskeytä valtuutuksen käyttö, jolloin palvelu näyttää jälleen kirjautuneen henkilön omat asiat.