Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kiinnityksen muuttaminen

Kiinnityksen muuttamista koskevista hakemuksista vain kiinnityksen kuolettamista voi hakea sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelun kautta. Muita kiinnityksen muuttamiseen liittyviä hakemuksia voidaan toistaiseksi hakea vain kirjallisilla muutoshakemuksilla.

Kiinnityksen muutosasioita ovat seuraavat:

  • kiinnitysten etusijajärjestyksen tai kiinnityksen ja erityisen oikeuden keskinäisen etusijajärjestyksen muuttaminen
  • kiinnityksen laajentaminen, jakaminen tai kuolettaminen
  • kiinnitysten yhdistäminen
  • yhteiskiinnityksen purkaminen
  • panttikirjan muodon muuttaminen (esim. kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi)
  • uuden panttikirjan antaminen (esim. kadonneen tai turmeltuneen kirjallisen panttikirjan sijaan; kadonneen panttikirjan osalta edellytetään ensin asiakirjan kuolettamismenettelyä
  • maanvuokraoikeuteen vahvistettujen kiinnitysten siirtäminen kiinteistöön

Kiinnityksen kuolettaminen

Voit hakea kiinnityksen kuolettamista Kiinteistövaihdannan palvelun kautta silloin, kun panttikirja on muodoltaan sähköinen (ei kirjallinen), panttikirjan saajana on kiinteistön omistaja / omistajat ja kiinnitys kohdistuu koko kiinteistöön.

Kiinnityksen kuolettamista voi hakea kiinteistön omistaja. Kaikkien kiinteistön omistajien tulee allekirjoittaa kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus.

Mikäli panttikirjan saajana on pankki, ota yhteyttä kyseiseen pankkiin kiinnityksen kuolettamiseksi. Pankki voi luonnostella kiinnityksen kuolettamishakemuksen ja antaa sille suostumuksensa sähköisesti. Tämän jälkeen kiinteistön omistaja allekirjoittaa hakemuksen Kiinteistövaihdannan palvelussa ja hakemus tulee vireille.