Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kiinnityksen muuttaminen


Kiinnityksen muuttamista koskevia hakemuksia ei toistaiseksi voi tehdä sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelun kautta. Ainakin jotkut kiinnityksen muuttamista koskevat hakemustyypit tulevat jatkossa mahdollisiksi myös järjestelmän kautta tehtyinä, mutta tältä osin edellytetään vielä omaa sääntelyä ja järjestelmäkehitystä.

Kiinnityksen muuttamista voidaan siis toistaiseksi hakea vain kirjallisillä muutoshakemuksilla. 

Kiinnityksen muutosasioita ovat seuraavat:

  • kiinnitysten etusijajärjestyksen tai kiinnityksen ja erityisen oikeuden keskinäisen etusijajärjestyksen muuttaminen
  • kiinnityksen laajentaminen, jakaminen tai kuolettaminen
  • kiinnitysten yhdistäminen
  • yhteiskiinnityksen purkaminen
  • panttikirjan muodon muuttaminen (esim. kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi)
  • uuden panttikirjan antaminen (esim. kadonneen tai turmeltuneen kirjallisen panttikirjan sijaan; kadonneen panttikirjan osalta edellytetään ensin asiakirjan kuolettamismenettelyä
  • maanvuokraoikeuteen vahvistettujen kiinnitysten siirtäminen kiinteistöön