Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Alaikäiset ja muut edunvalvonnassa olevat

Alaikäiset ja ne muut henkilöt, joille on määrätty edunvalvoja, eivät voi toimia Kiinteistövaihdannan palvelussa. Sama koskee myös henkilöitä, jotka ovat antaneet edunvalvontavaltuutuksen ja väestötietojärjestelmästä ilmenee, että edunvalvontavaltuutus on määrätty tulemaan voimaan

Järjestelmä tarkastaa alaikäisyyden ja mahdolliset edunvalvontaa koskevat merkinnät väestötietojärjestelmästä ja estää tällaisten henkilöiden toimet automatisoidusti.

Järjestelmä myös pyrkii estämään jo sellaisten toimien luonnostelun, joissa olisi osapuolena mukana alaikäinen tai edunvalvonnassa oleva. Joissakin tilanteissa edunvalvontaa koskevat tiedot tarkastetaan kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun asianomainen yrittää kirjautua järjestelmään tai allekirjoittaa siellä sähköistä asiakirjaa. Tällöin toimi estyy vasta allekirjoitusvaiheessa eikä vielä luonnosteluvaiheessa.

Normaalisti alaikäistä edustavat hänen vanhempansa ns. lakimääräisinä edunvalvojina. Muuta edunvalvonnassa olevaa henkilöä edustaa puolestaan hänelle määrätty edunvalvoja. Edunvalvontavaltakirjan antanutta edustaa, sen jälkeen kun kyseinen valtuutus on määrätty tulemaan voimaan, edunvalvontavaltuutettu. On kuitenkin huomattava, että edes nämä edustajat eivät ainakaan vielä toistaiseksi voi toimia Kiinteistövaihdannan palvelussa alaikäisen, edunvalvonnassa olevan tai edunvalvontavaltuutuksen antaneen puolesta. Tämä johtuu siitä, että järjestelmä ei pysty käytössä olevista rekistereistä sähköisesti varmistamaan edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun oikeutta toimia tietyn henkilön puolesta.