Ohjeet

Asiamies

Asiamies on henkilö tai yritys, jonka hakija on nimennyt edustamaan itseään kirjaamishakemukseen liittyvissä asioissa. Nimeäminen tehdään hakemuksen kohdassa "Asiamies" tai "Yhteyshenkilö". Mikäli käyttäjälle on lähetetty käyntikortti (esimerkiksi pankki asiakkaalleen) ja käyttäjä haluaa nimetä pankin asiamiehekseen, voi käyttäjä valita pankin tiedot "Asiamies"- ja "Yhteystieto"-kohdassa.

Asiamiehen voi valita jokaiselle hakemukselle erikseen. Poikkeuksena on luovutuskirjan yhteydessä annettavasta sitoumuksesta automaattisesti syntyvä sähköisen panttikirjan siirtohakemus. Sen asiamiehenä toimii aina sitoumukseen liittyvästä luovutuskirjan perusteella vireille tulleen lainhuutohakemuksen asiamies. 

Asiamies vai valtuutettu?

Oikeudellisessa kielenkäytössä termejä asiamies ja valtuutettu käytetään tavallisesti synonyymeinä. Kun joku on valtuutettu toimimaan toisen puolesta jossakin asiassa, hän on tämän asiamies. Jos omistaja valtuuttaa toisen allekirjoittamaan puolestaan kiinteistöä koskevan kauppakirjan, tämä valtuutettu on myyjän asiamies. Kiinteistövaihdanna palvelussa asiamies-termiä on kuitenkin käytetty lähinnä sellaisesta valtuutetusta, joka hoitaa toisen puolesta kiinteistöä koskevaa kirjaamisasiaa. Niinpä sähköisessä lainhuutohakemuksessa tai kiinnityshakemuksessa nimettyä valtuutettua kutsutaan järjestelmässä asiamieheksi (tai joissain kohdin myös ”yhteyshenkilöksi”). Kiinteistön myynti- tai ostovaltakirjassa valtuutettua nimitetään puolestaan yksinkertaisesti ”valtuutetuksi”.

Päätöksen toimittaminen

Jos hakemukseen on nimetty asiamies, ratkaistun kirjaamishakemuksen päätös toimitetaan hänelle. Jos kysymys on kiinnityshakemuksesta ja jos hakemuksessa on pyydetty panttikirjat kirjallisina, ne toimitetaan hakemuksessa nimetylle velkojalle, jos hakemuksessa on näin määrätty. Mikäli määräystä panttikirjojen toimittamisesta suoraan tietylle nimetylle velkojalle ei hakemuksessa ole, panttikirjat toimitetaan asiamiehelle.

Maksujen maksaminen

Maksut maksetaan Kiinteistövaihdannan palvelussa verkkomaksuna.