Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Sähköisen panttikirjan siirtohakemus

Sähköiselle panttikirjalle on aina merkitty saaja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Sähköinen panttikirja siirretään hakemuksesta uuden saajan nimiin. Uuden kiinnityksen vahvistamisen yhteydessä saajaksi merkitään hakija eli omistaja tai joku muu taho (velkoja), jos hakemuksessa on näin pyydetty. Aiemmin vahvistettuun kiinnitykseen perustuva sähköinen panttikirja siirretään uudelle saajalle erillisellä hakemuksella (sähköisen panttikirjan siirtoa koskeva hakemus).

Ks. sähköisestä panttikirjasta, sen erosta kirjalliseen panttikirjaan verrattuna sekä sähköisen panttikirjan saajaa koskevan merkinnän vaikutuksista kohdasta Sähköinen panttikirja ja sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä .

Hakemus sähköisen panttikirjan siirtämiseksi

Sähköinen panttikirja voidaan siirtää toisen henkilön nimiin hakemuksesta. Tämä tarkoittaa, että sähköisen panttikirjan saajaksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, kyseisen kiinnityksen ja sitä vastaavan sähköisen panttikirjan kohdalle, merkitään hakemuksesta tieto uudesta sähköisen panttikirjan saajasta eli ”haltijasta”. Siirtohakemuksessa hakijana voi olla se, joka on viimeksi merkitty sähköisen panttikirjan saajaksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Hakemus voidaan laatia ja allekirjoittaa Kiinteistövaihdannan palvelussa kohdassa ”Sähköisen panttikirjan siirtohakemus”. Allekirjoitettu hakemus tulee automaattisesti vireille ja siirtyy kirjaamisviranomaisen (Maanmittauslaitos) käsiteltäväksi.