Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Luovutuksensaaja


Kun luovuttaja tai luovuttajien tiedot tuodaan luovutuskirjaan automatisoidusti järjestelmän toimesta, luovutuksensaajan tai -saajien tiedot tulee puolestaan käyttäjän eli luovutuskirjan luonnostelun aloittaneen luovuttajan itse lisätä sähköiselle lomakapohjalle.

Tältä osin on tärkeää huomata, että luovutuksensaajan tai -saajien yksilöintitiedot merkitään nimenomaan oikeaan, juuri näitä tietoja varten varattuun vakioituun kentään lomakkeella. Vain näihin oikeisiin kenttiin merkittyjä luovutuksensaajia pidetään luovutuksen todellisina, oikeina luovutuksensaajina. Käyttäjän ei tule merkitä luovutuksensaajia koskevia tietoja muihin, luovutuskirjan ns. vapaisiin tekstikenttiin. Tällaisten luovutuksensaajien osalta luovutusta rasittaa muotovirhe, joka saattaa heijaustua myös koko luovutukseen ja sen pitämiseen pätemättömänä.

Luovutuskirjan vakioituihin, nimenomaan luovutuksensaajien tietoja varten varattuihin luovutuskirjan kenttiin merkitään luovutuksensaajan henkilötunnus tai y-tunnus sekä nimi. Lisäksi on merkittävä, mikä on kunkin luovutuksensaajan omistusosuus luovutuksen kohteesta huolimatta siitä, onko luovutuksensaajia yksi tai useampi. Omistusosuus annetaan murtolukuna.

Järjestelmä ei tarkasta luovutuksensaajan nimeä rekistereistä, joten on tärkeää, että käyttäjä itse varmistaa luovutuksensaajan nimen oikeellisuuden.

Luovutuksensaajan sähköpostiosoite on pakollinen tieto. Sitä ei tarvitse kuitenkaan antaa uudestaan, jos se on jo ennestään palvelun tiedossa.

Alaikäistä henkilöä ei voi merkitä luovutuksensaajaksi. Silloin kun luovutuksessa on alaikäisiä osapuolia, joko luovuttajina tai luovutuksensaajina, on luovutus aina tehtävä kirjallisesti kaupanvahvistajan vahvistamana.

Kiinteistö voidaan myös ostaa perustettavan yhtiön lukuun. Tieto tästä merkitään luovutuskirjan lomakepohjan nimenomaisesti tätä varten varattuun kohtaan samalla kun täydennetään tieto luovutuksensaajasta.

Lainhuudon hakeminen

Kun kaikki luovutuksen osapuolet ovat onnistuneesti allekirjoittaneet luovutuskirjan eli kun sähköinen luovutus on syntynyt järjestelmässä, luovutuksen kohdetta koskeva lainhuutohakemus tai erityisen oikeuden siirron kirjaamista (vuokraoikeudet) koskeva hakemus tulee automaattisesti vireille luovutuksen saajan nimissä. Sähköinen luovutuskirja liitteineen siirretään järjestelmästä lainhuutoa tai erityisen oikeuden siirron kirjaamista käsittelevälle kirjaamisviranomaiselle eli Maanmittauslaitokselle.