Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Luovuttaja

Palvelussa luovuttajana voi olla vain se, jolle on viimeksi myönnetty lainhuuto luovutettavaan kiinteistöön tai määräalaan tai niiden määräosaan tai jonka nimiin luovutuksen kohteena oleva vuokraoikeus tai sen määräosa on viimeksi kirjattu.

Luovuttajan yksilöinti luovutuskirjassa

Luovuttajan tai luovuttajien yksilöintitiedot (nimi ja henkilötunnus tai nimi ja y-tunnus) siirretään järjestelmän toimesta automaattisesti osaksi luovutuskirjaa. Tämä tapahtuu lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä olevien tietojen perusteella, kun luovutuksen kohde on ensin käyttäjän toimesta tullut valituksi. Järjestelmä myös sijoittaa luovuttajan tai luovuttajien tiedot juuri oikeaan kohtaan luovutuskirjassa. Käyttäjän ei tule itse merkitä luovutuskirjaan, sen ns. vapaisiin tekstikenttiin, luovuttajiksi muita tahoja. Järjestelmässä luovutuksen voi tehdä vain se tai ne, joilla on lainhuuto tai erityisen oikeuden kirjaus nimissään luovutettavaan kohteeseen. Luovuttajan tai luovuttajien yksilöintitiedot on oltava lomakepohjan tietyssä kentässä, johon järjestelmä nämä tiedot automaattisesti sijoittaa. 

Vaikka järjestelmä automatisoidusti huolehtii luovuttajan tai luovuttajien yksilöintitietojen tuomisesta luovutuskirjan sähköiselle lomakepohjalle, on kuitenkin suositeltavaa, että luovuttaja itse täydentää myös osoitetietonsa luovutuskirjaan. Jos luovuttajana on jokin yhteisö, esim. osakeyhtiö, on suositeltavaa, että myös yhteisön osoitetiedot täydennetään luovutuskirjaan. Yhteisön edustajan nimi lisätään luovutuskirjaan, kun tämä allekirjoittaa luovutuskirjan yhteisön puolesta.  

Järjestelmään kirjautumisen jälkeen, käyttäjätietojen antamisen yhteydessä, luovuttajan tulee antaa sekä omansa että luovutuksensaajan sähköpostiosoite. Tämä on tarpeen muun muassa siksi, että lainhuutohakemuksen vireille tuloa koskeva lakiin perustuva ilmoitus voitaisiin toimittaa luovutuksen osapuolille sähköisenä viestinä. Sähköpostiosoite ei kuitenkaan tätä kautta tule osaksi luovutuskirjan tietosisältöä. 

Tarvittavat suostumukset


Kiinteistön luovuttaminen saattaa edellyttää myyjällä olevan lainhuudon lisäksi myös jonkun toisen suostumusta. Suostumuksen antajan tiedot lisätään myyjän tietojen yhteyteen. Kun luovutuskirja on jaetaan kaikkien osapuolten nähtäväksi, saa myös suostumuksen antaja viestin suostumuspyynnöstä. Tämän jälkeen hän voi palveluun kirjauduttuaan nähdä luovutuskirjan sekä allekirjoittaa suostumuksen. Ks. Suostumukset