Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Suostumukset

Kiinteistön luovuttaminen saattaa edellyttää suostumusta. Palvelussa sen voi antaa sähköisesti.

Suostumus liitetään luovutuskirjaan

Myyjä saattaa tarvita kiinteistön luovuttamiseen myös jonkun toisen suostumuksen, vaikka hän omistaa kiinteistön ja hänellä on siihen lainhuuto. Vastaava suostumustarve saattaa kohdistua myös maanvuokraoikeuden ja vuokraamaalla olevien rakennusten edelleen luovuttamiseen. Kun tällainen suostumustarve on olemassa, on tärkeää, että asia tulee esiin jo kauppaa tehtäessä eikä vasta sen jälkeen.

Usein on perusteltua kirjata asiasta erillinen ehto kauppakirjaan. Ehto osoittaa, että ostaja on tullut tietoiseksi suostumustarpeesta. Suostumus on luonnollisesti syytä hankkia jo etukäteen, jolloin ehtoon voidaan kirjata myös se, että suostumus on hankittu kirjallisena tai että se on annettu tai tullaan antamaan sähköisesti kaupankäyntijärjestelmässä.

Jos suostumus on annettu kirjallisesti, se tulisi liittää sähköisenä dokumenttina luovutuskirjaan. Kun luovutus edellyttää suostumusta, se täytyy esittää myös lainhuutoasiaa tai erityisen oikeuden siirron kirjaamista käsittelevälle kirjaamisviranomaiselle (Maanmittauslaitos). Luovutuskirjan sähköisenä liitteenä suostumus siirtyy muiden asiakirjojen mukaan automaattisesti järjestelmästä kirjaamisviranomaiselle. 

Yleisimmin suostumus tarvitaan puolisolta

Yhteisen kotikiinteistön myyntiin tarvitaan puolison suostumus. Kiinteistön yksin omistava puoliso tarvitsee siis toisen puolison suostumuksen myydessään sellaisen kiinteistön, jota käytetään tai joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Voit lukea lisää tähän suostumustarpeeseen liittyvistä moninaisista kysymyksistä Kirjaamismenettelyn käsikirjasta.

Mahdollinen muu kuin puolisoiden yhteiseen kotikiinteistöön kohdistuva suostumustarve saattaa ilmetä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Suostumus tarvitaan esim. leskeltä, jonka asunnoksi kuolleen puolison jäämistöön kuulunut kiinteistö on jäänyt.

Sähköinen suostumus

Suostumus voidaan antaa sähköisenä, jolloin se liittyy tiettyyn luovutuskirjaan Kiinteistövaihdannan palvelussa. Kiinteistön luovuttaja yleensä nimeää suostumuksen antajan ja tässä yhteydessä merkitsee suostumuksen antajan tiedot niille varattuihin tietokenttiin. Tarvittavia tietoja ovat nimi ja henkilötunnus.

Myös sähköpostiosoite on pakollinen tieto. Sitä ei tarvitse kuitenkaan antaa uudestaan, jos se on jo ennestään palvelun tiedossa.

Suostumuksen antaminen sähköisesti Kiinteistövaihdannan palvelussa edellyttää, että suostumuksen antaja kirjautuu ensin järjestelmään vahvan tunnistusmenettelyn avulla. Hänellä tulee siis olla tällaiseen tunnistamiseen sovelutuvat tunnistusvälineet, kuten pankkitunnukset. Suostumus annetaan järjestelmässä sitä tarkoittavalle lomakkeelle, jonka suostumuksen antaja allekirjoittaa järjestelmässä asianomaisessa kohdassa ilmoitetulla tavalla.