Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Katseluoikeus

Katseluoikeus tarkoittaa oikeutta nähdä luovutuskirja Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Katseluoikeuden voi antaa luovuttaja tai jos heitä on useita, myös joku luovuttajista. Sen jälkeen, kun luovutuskirjan luonnos on jaettu, myös luovutuksensaaja voi antaa luovutusta koskevia katseluoikeuksia.

Katseluoikeuden voi antaa henkilölle tai yritykselle (esimerkiksi pankille), jolle luovutuskirja halutaan antaa nähtäväksi. Luovutuskirjan jakamisen jälkeen katselija näkee luovutuskirjan liitteineen sekä rekisteriotteineen vastaavasti kuin luovutuksen varsinaiset osapuolet. Hän saa myös automaattisesti viestejä luovutuskirjan jakamisesta sekä sen jälkeen luovutuskirjaan tehtävistä muista toimista. Katselijalla ei kuitenkaan ole oikeutta muuttaa luovutuskirjan tietoja.

Katselija yksilöidään joko henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen sekä nimen perusteella. Sähköpostiosoite on myös pakollinen tieto, jos henkilö ei ole jo aiemmin kirjautunut palveluun.