Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kiinteistöluovutuksen lisätiedot

Kiinteistöluovutuksen lisätiedoissa ei ole kysymys varsinaisen luovutuskirjan ehdoista. Nämä tiedot eivät siis tule osapuolten laatiman luovutuskirjan osaksi. Kysymys on erillisistä tiedoista, jotka annetaan järjestelmässä tehtävän kiinteistönluovutuksen yhteydessä ja jotka välitetään järjestelmästä kiinteistökauppaa koskevaan kauppahintarekisteriin ( ks. yleiskuvaus kauppahintarekisteristä). Kirjallisesti tehtävien kiinteistönluovutusten osalta kaupanvahvistaja kerää vastaavia tietoja luovutuksen osapuolilta ja kaupanvahvistajan ilmoituksen perustella nämä tiedot välittyvät kauppahintarekisteriin.

Kiinteistöluovutuksen lisätiedot täytetään kiinteistön, sen määräosan tai määräalan luovutuksista. Kun luovutetaan vuokraoikeus, kyseisiä tietoja ei täytetä.

Kiinteistönluovutuksen lisätiedot antaa ostaja, muu luovutuksensaaja tai myyjä.

Kiinteistöluovutuksen lisätiedot -lomakkeen täyttö

Kohteen käyttötarkoitus: Merkitse lomakkeelle kohteen aiottu käyttötarkoitus. Mikäli käyttötarkoituksia on useita, merkitse ne kaikki.

Raakamaa: Raakamaalla tarkoitetaan pääasiassa rakentamatonta aluetta, jolla ei ole vielä asemakaavaa, mutta joka lähitulevaisuudessa on tarkoitus kaavoittaa suunnitelmalliseen yhdyskuntarakentamiseen. Raakamaan ostajana on tavallisesti kunta, kuntayhtymä, rakennusliike tai rahoituslaitos.

Rakennustiedot: Rakennustietojen oikea merkitseminen on tärkeää sekä yksittäisten luovutustietojen että kauppojen tilastoinnin kannalta. Merkkiruutuun ”vain arvottomia rakennuksia” merkitään rasti, jos alueella on pelkästään purkukuntoinen rakennus. Merkkiruutua ”rakennukset eivät kuulu kauppaan” käytetään esim., kun maanvuokraoikuden haltija ostaa vuokra-alueen eli vuokraoikeuden kohteena olevan kiinteistön tai tietyn alueen siitä (määräalan) ja alueella olevat rakennukset ovat jo valmiiksi ostajan omistamia.