Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Osuudet yhteisiin alueisiin

Kiinteistöllä voi olla osuuksia yhteisiin alueisiin eli niin kutsuttuja yhteisalueosuuksia. Kiinteistöllä on siis osakkuus kahden tai useamman kiinteistön tarpeita varten muodostettuihin yhteisiin alueisiin. Yhteiset alueet voivat olla olla yhteisiä vesialueita, yhteisiä maa-alueita, kuten venevalkama tai pysäköintialue, tai yhteismetsää. Kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta.

Osuuksien siirtyminen määräalan luovutuksessa

Kun kiinteistöstä luovutetaan määräala, se ei saa osuutta luovuttavan kiinteistön osuuksista yhteisiin alueisiin, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu luovutuskirjassa. Jos emäkiinteistöllä on osuuksia yhteisiin alueisiin, ja halutaan, että määräalasta muodostettava kiinteistö saa osuuden yhteisiin alueisiin, siitä on sovittava luovutuksen kohdetta määriteltäessä.

Tilanne on sama, jos kiinteistöllä on osuuksia yhteisiin erityisiin etuuksiin tai kiinteistöllä on yksityinen erityinen etuus. Jos tarkoitus on, että määräalan luovutuksen yhteydessä luovutetaan myös osuutta näihin, on siitä sovittava luovutuskirjassa. Yhteisiä tai yksityisiä erityisiä etuuksia voivat olla esimerkiksi oikeus koskivoimaan tai kalastukseen. 

Yhteisiä alueita koskevien osuuksien rajaaminen 

Jos emäkiinteistöllä on osuuksia useisiin yhteisiin alueisiin, luovutuskirjassa voidaan määritellä ne yhteisalueet, joita koskevat osuudet luovutuksen yhteydessä siirtyvät.

Rajaus voidaan ilmaista esimerkiksi seuraavasti: "Luovutettava määräala saa osuuden emäkiinteistön osuuksista yhteiseen vesialueeseen 123-456-789-000." Näin määriteltynä määräala ei saa osuutta muihin yhteisiin. Jos halutaan luovuttaa osuus kaikista yhteisalueosuuksista, voidaan todeta esimerkiksi, että:  "määräala saa osuuden tilan osuuksista kaikkiin yhteisiin alueisiin".

Sopiminen yhteisalueosuuden suuruudesta

Jos osapuolet ovat luovutuskirjassa sopineet, että määräala saa osuuden yhteisiin, kaikkiin tai vain nimenomaisesti eriteltyihin osuuksiin, mutta ostajalle siirtyvien osuuksien suuruutta ei ole sovittu, määrätään suuruus lohkomistoimituksessa. Määräytymisperusteena käytetään kantakiinteistön ja luovutetun kantakiinteistön ja määräalan maapinta-alan suhdetta. Jostakin erityisestä syystä voidaan käyttää muuta kohtuullista perustetta. 

Osapuolet voivat kuitenkin jo luovutuskirjassa sopia määräalalle tulevan osuuden suuruudesta. Määräalasta muodostettava kiinteistö voi esimerkiksi saada puolet tilan osuuksista kaikkiin yhteisiin alueisiin tai esimerkiksi kaikki tilan osuudet yhteen tiettyyn yhteiseen alueeseen tai vaikkapa kaikki tilan osuudet yhteisiin alueisiin.