Hjälp

Organisationer

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan förutom privatpersoner även organisationsföreträdare vara verksamma.

Autentisering av den som företräder ett företag

Det krävs även stark autentisering av organisationsanvändare.

öljande alternativ finns för autentisering av företag:
- För uppgörande av utkast kan företagets företrädare autentiseras med Skatteförvaltningens KATSO-koder
- Företagets firmatecknare kan autentiseras genom inloggning i suomi.fi-tjänsten för autentisering, varvid firmateckningsrätten kontrolleras i handelsregistret.
- Autentiseringsgränssnitt för företag. Detta alternativ innebär att företagets befattningshavare kan logga in i systemet och företräda sina kunder. Dessutom kan banktjänstemän överföra elektroniska pantbrev som är i bankens namn. Tjänsten kräver att ett avtal ingås med Lantmäteriverket.
- Företaget ger en skriftlig allmän fullmakt till en privatperson och lämnar fullmakten till Lantmäteriverket. Då kan en starkt autentiserad privatperson företräda företaget i tjänsten.

Företagsfunktioner

Förutom Fastighetsöverlåtelsetjänstens allmänna funktioner kan en företagsanvändare ha tillgång till följande funktioner:
- Fakturering, om företaget har ett faktureringsavtal
- Företag kan ha ett utkastgränssnitt genom vilket färdigifyllda utkast till olika handlingar kan sändas till kunderna.