Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Organisationer

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan förutom privatpersoner även organisationsföreträdare vara verksamma.

Autentisering av den som företräder organisationen

Du kan använda tjänsten om du har finländsk personbeteckning, är myndig och har rättshandlingsförmåga (är inte föremål för intressebevakning).

Du loggar in i tjänsten via suomi.fi-identifieringen. Du kan logga in med finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utländska identifieringssätt är inte i användning i tjänsten.

Granskning av företrädare (organisationer, bolag och samfund)

Om personen har namnteckningsrätt i flera organisationer, ber tjänsten att välja vilken organisation personen vill företräda. I annat fall styrs användaren direkt till tjänstens förstasida.

  • Aktiebolag / bostadsaktiebolag: Om du är företagskund, kontrolleras din namnteckningsrätt via handelsregistret. En prokurist kan inte representera företaget i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.
  • Kommanditbolag: Ansvariga bolagsmän och tysta bolagsmän tillsammans
  • Öppet bolag: Alla delägare tillsammans
  • En enskild näringsidkare, det vill säga innehavare av firma, är en fysisk person, varför du som innehavare av firma loggar in i tjänsten som privatkund. Personbeteckningen (inte FO-numret) antecknas i köpebrevet. Om innehavaren av firma är köpare i en affär, antecknas lagfarten för en fysisk person, specificerad med personbeteckningen.
  • Om du är kommunanvändare ska du ha en skriftlig universalfullmakt som har lagrats i tjänsten, för att din namnteckningsrätt ska kunna kontrolleras. Det samma gäller även sådana företrädare för andra organisationer vars namnteckningsrätt inte kan kontrolleras i befintliga register. Andra samfund kan omfatta till exempel församlingar, myndigheter, stiftelser och föreningar.

Betalning

Ärendehanteringsavgifterna kan betalas i Fastighetsöverlåtelsetjänsten som nätbetalning eller med betalkort.

Alternativt har företagen möjlighet att ingå ett faktureringsavtal som gör det möjligt att betala ärendehanterings- och ansökningsavgifter på faktura.

Ytterligare information om faktureringen finns i avsnittet Till organisationer -> Faktureringsavtal.