Hjälp

Organisationer

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan förutom privatpersoner även organisationsföreträdare vara verksamma.

Autentisering av den som företräder organisationen

Det krävs stark autentisering av organisationsanvändare.

Följande alternativ finns för autentisering av organisation:

  • Om du är företagskund kontrolleras din namnteckningsrätt i handelsregistret.
  • Om det inte finns en uppgift om organisationens representanter i Handelsregistret, förutsätter användningen av tjänsten att en skriftlig allmän fullmakt lämnas in till Lantmäteriverket. Med stöd av en allmän fullmakt kan exempelvis personer som representerar kommuner, församlingar, myndigheter, stiftelser eller föreningar använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten.
  • En enskild näringsidkare, dvs. innehavare av en firma, är en fysisk person. Därför ska du som innehavare av en firma logga in i tjänsten som privatkund.
  • Befattningshavare i företag som använder Autentiseringsgränssnittet kan logga in i systemet och företräda sina kunder. Dessutom kan banktjänstemän överföra elektroniska pantbrev som är i bankens namn. Kräver att avtal ingås med Lantmäteriverket.

Företagsfunktioner

Förutom Fastighetsöverlåtelsetjänstens allmänna funktioner kan en företagskund ha tillgång till följande funktioner: