Hjälp

Avgifter

Fastighetsöverlåtelsetjänsten har förmånligare ärendehanterings- och ansökningsavgifter än motsvarande avgifter i traditionell pappersbaserad hantering av fastighetsärenden. Grunden bestäms enligt lagen om grunderna för statens avgifter (150/1992).

Avgifter debiteras för följande åtgärder:

  • ärendehanteringsavgift i samband med fastighetsaffär (Avgiften måste vara betald innan den sista underskriften kan göras. Den kan betalas av vem som helst av parterna.)
  • automatisk ansökan om lagfart och inskrivning av överföring av arrenderätt (fakturan sänds till sökanden per post)
  • ansökan om inteckning där elektroniskt pantbrev utfärdas
  • ansökan om överföring av elektroniskt pantbrev
  • anmälan om ändring av innehavare

Ärendehanterings- och ansökningsavgifterna kan betalas i nätbank. * Avgiftsbeloppen hittar du i  prislistan

I samband med fastighetsköp debiteras även en avgift för ansökan om lagfart eller vid överlåtelse av arrenderätt en avgift för ansökan om överföring av arrenderätt. De ovannämnda ansökningsavgifterna faktureras i efterhand.

* Se ytterligare information om betalning