Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

Hjälp

Gå till anvisningens innehållsförteckning

Avgifter

När du gör ansökan via Fastighetsöverlåtelsetjänsten är avgiften för ansökan förmånligare. Här hittar du de aktuella avgifterna i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Du kan avgiftsfritt granska basuppgifterna om din fastighet, ge fullmakter och skapa utkast till handlingar. 

Fastighetsöverlåtelsetjänstens avgifter fastställs i en förordning utfärdad av jord- och skogsbruksministeriet. 

Ärendehanteringsavgifter

Du kan göra utkast till en överlåtelsehandling avgiftsfritt. När du är färdig med utkastet kan du som överlåtare dela ut handlingen till övriga parter. Därefter kan de övriga parterna läsa och redigera överlåtelsehandlingen samt ge eventuella förbindelser för säkerheter och samtycken som behövs för överlåtelsen.

Vad får jag med ärendehanteringsavgiften?

Ärendehanteringsavgiften täcker åtgärderna i tjänsten och avgiften för Lantmäteriverkets handläggning av ansökan.  

Om överlåtelsen inbegriper en förbindelse som innebär att ansökan om överföring av pantbrev automatiskt blir anhängig vid köpslutet, täcker ärendehanteringsavgiften även ansökningarna om överföring.

Ärendehanteringsavgiftens giltighet

Ärendehanteringsavgiften är fullmaktsspecifik och giltig tills alla parter har undertecknat fullmakten och lagfarten blir anhängig. När du har betalat ärendehanteringsavgiften kan du alltså redigera utkastet eller ta bort det och skapa ett nytt utan att en ny avgift debiteras.

Ärendehanteringsavgiften är individuell, så andra delägare kan inte använda den betalda avgiften för en ny handling under avgiftens giltighetstid.

Avgiften kan användas på nytt endast om den person som skapar ett nytt ärende är den ursprungliga betalaren och om det betalda utkastet har raderats. Avgiften kan användas på nytt i ett års tid efter betalningen. Exempel: Om köparen har betalat ett köpebrev som säljaren eller fastighetsförmedlaren har upprättat utkastet till och man blir tvungen att ta bort utkastet, kan ärendehanteringsavgiften som köparen betalat inte användas för ett nytt utkast till köpebrev. I sådana fall kan du be om återbetalning av ärendehanteringsavgiften genom att kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Köparen kan dock använda den betalda ärendehanteringsavgiften för att i sin roll som säljare uppgöra ett nytt utkast till köpebrev.

Registerutdrag och intyg

Systemet ger möjlighet att köpa lagfarts- och gravationsbevis samt fastighetsregisterutdrag för objekten. Dessa kan köpas av vem som helst av överlåtelsens parter. Betalda registerutdrag kan ses av alla parter i samband med överlåtelsehandlingen. Registerutdragen är alltid synliga till och med den slutliga överlåtelsedagen. Med detta avses slutet av den dag då den sista undertecknaren av överlåtelsehandlingen skriver under. Följande dag är registerutdragen inte längre synliga.

Avgifter för köpta utdrag eller bevis återbetalas inte.