Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kiinteistökaupan kulku

Tässä osiossa sekä osiossa "Palvelun käyttöohjeet" luovutuksen tekemistä koskevat ohjeet on laadittu ensisijaisesti kiinteistön kauppaa silmällä pitäen. Nämä ohjeet ovat kuitenkin soveltuvin osin voimassa myös muiden luovutustyyppien, kuten lahjan ja vaihdon, osalta. Kuitenkin kutakin luovutustyyppiä koskien tulee tutustua myös niitä varten nimenomaisesti koskevaan ohjeistukseen.

Kiinteistövaihdannan palvelussa luovutuksen voi tehdä esimerkiksi näin:

Luovuttaja tekee luovutuskirjan

Maija haluaa myydä omistamansa kiinteistön Matille. Maija ja Matti ovat keskustelleet kaupan tekemisestä, sopineet kauppahinnan ja Matti on tutustunut kohteeseen; enää tarvitsee tehdä luovutuskirja. Maija kirjautuu Kiinteistövaihdannan palveluun ja aloittaa luovutuskirjan tekemisen kohdassa ”Uusi asiakirja - Kauppakirja”. Hän täyttää sähköisen lomakkeen ohjeiden mukaan lisäämällä sinne ostajan tiedot ja kiinteistön kauppahinnan. Kaupan ehtojen määrittämiseen hän käyttää esimerkkinä palvelun tarjoamia mallitekstejä. Lisäksi Maija voi kirjoittaa omin sanoin Matin kanssa sovittuja ehtoja, jos malleista ei löydy heidän tarpeisiinsa sopivaa ehtoa.

Maija voi valita haluamansa rekisteriotteet ja maksaa ne yhdessä asiointimaksun kanssa. Asiointimaksun tai otteet voi maksaa myös Matti. Asiointimaksu tulee olla maksettuna ennen viimeistä allekirjoitusta. Maija muokkaa kauppakirjaa vielä, kunnes hän on valmis näyttämään sitä Matille. Nyt palvelu ilmoittaa Matille sähköpostitse, että Maija on tehnyt asiakirjaluonnoksen ja jakanut sen hänen kanssaan.

Myyjä ja ostaja allekirjoittavat kauppakirjan

Myös Matti voi muokata kauppakirjaa. Matti täyttää lisätietolomakkeen, jossa kysytään kiinteistön käyttötarkoitusta sekä kiinteistön rakennustietoja Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteriä varten.

Kun Matti ja Maija ovat päässeet yhteisymmärrykseen kauppakirjan luonnoksesta, Maija allekirjoittaa sen ensin. Hän voi myös perua allekirjoituksen ja muokata kauppakirjaa aina siihen saakka, kunnes Matti ehtii allekirjoittaa sen.

Lainhuuto tulee vireille allekirjoitushetkellä

Matin allekirjoitushetkellä palvelu lähettää tiedon kaupan syntymisestä kummallekin osapuolelle. Matti saa myös viestin, että lainhuuto on tullut samalla vireille ja nyt hänellä on mahdollisuus hakea kiinnityksiä ostamaansa kiinteistöön.

Matti voi myös jälkikäteen täydentää lainhuutohakemustaan palvelussa. Matti voi lähettää täydennyksen (esimerkiksi varainsiirtoveron maksukuitin ja/tai kauppahinnan maksukuitin) kirjaamisviranomaiselle napin painalluksella.

Sekä Matti että Maija voivat halutessaan ladata kauppakirjan kaikkine liitteineen omalle tietokoneelleen.

Pankki voi olla mukana prosessissa

Jos Maijalla on pankissa panttikirjoja velkansa vakuutena, hän voi nimetä kauppakirjaan liittyen pankkinsa niin sanotuksi vakuuksia koskevan sitoumuksen antajaksi. Tämän jälkeen pankki voi antaa järjestelmässä luovutukseen liittyvän sitoumuksen, jonka sisältö tyypillisesti voi olla se, että pankilla oleva panttioikeus lakkaa ja se tulee siirtämään hallussaan olevat, kiinteistöä koskevat panttikirjat Matille tai esim. Matin pankille, kun tietyt sitouksessa mainitut ehdot ovat täyttyneet ks. järjestelmässä annettavista vakuuksia koskevista sitoumuksista. Kun Matti on saanut lainhuudon vireille, hän voi hakea kiinnitystä ostamaansa kohteeseen.

Maija ja Matti voivat myös antaa pankilleen tai vaikkapa lakimiehelleen oikeuden katsella kauppakirjaluonnosta palvelussa. Katselija näkee mistä Matti ja Maija ovat sopimassa, mutta ei voi muokata luonnosta.

Ammattitoimijat voivat myös lähettää oman luonnostelupalvelunsa kautta kauppakirjan Kiinteistövaihdannan palveluun Maijalle ja Matille allekirjoitettavaksi; tällöin esimerkiksi kiinteistönvälittäjä luonnostelee kauppakirjan käyttämässään luonnostelupalvelussa ja lähettää sen allekirjoituksia varten Kiinteistövaihdannan palveluun. Kiinteistönvälittäjä voi tarvittaessa antaa pankille oikeuden katsella kauppakirjaluonnosta palvelussa.