Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Kaavoitustilanne

Luovutettavan kohteen kaavoitustilanne on usein sellainen asia, josta myyjän tulee antaa tietoa ostajalle. Asiasta otetaan tavallisesti nimenomainen ehto kauppakirjaan.

Ehtomuotoiluna voidaan käyttää esim. seuraavaa:

Ostajat ovat tietoisia alueen kaavatilanteesta eli, että alueella on asemakaava TAI yleiskaava TAI ranta-asemakaava TAI että alueella ei ole yksityiskohtaista kaavaa TAI että alue on rakennuskiellossa. 

Jos alueelle on tulossa kaava tai alueen kaavaa ollaan muuttamassa, myös tästä on tärkeätä antaa tieto ostajalle. Yleensäkin on tärkeää antaa kaikki tiedot, jotka koskevat alueen käyttöä koskevia voimassa olevia tai suunnitteilla olevia viranomaismääräyksiä tai päätöksiä.