Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Varainsiirtovero

Kiinteistön vastikkeelliseen luovuttamiseen liittyy olennaisena seikkana varainsiirtoverotus. Veron määrä on 3 % suoritetusta vastikkeesta. Kiinteistönkaupassa verovelvollinen on ostaja. Kiinteistöjen vaihdossa kumpikin osapuoli on velvollinen suorittamaan varainsiirtoveron oman saantonsa osalta. Kiinteistön kaupassa varainsiirtoveroilmoitus ja veron maksu suoritetaan Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Katso tarkemmat varainsiirtoveron maksuohjeet (vero.fi)

Varainsiirtovero on maksettava 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta. Varainsiirtovero erääntyy kuitenkin aina maksettavaksi samalla, kun lainhuutoa haetaan, vaikka kaupanteosta ei olisikaan kulunut vielä 6 kuukautta. Kun kauppa tehdään sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä, lainhuutohakemus tulee automaattisesti vireille välittömästi sen jälkeen, kun kauppa on syntynyt järjestelmässä. Vero tulee Kiinteistövaihdannan palvelua käytettäessä maksaa mahdollisimman pian kaupan jälkeen, koska veron tulee olla maksettu lainhuutoa hakiessa.

Varainsiirtoverosta otetaan tavallisesti myös oma ehtonsa kauppakirjaan. Varainsiirtoverossa on kysymys ostajalle kuuluvasta lakiin perustuvasta velvoitteesta, joten ehtoa voidaan pitää lähinnä informatiivisena.

Ehtomuotoiluina on käytetty esim. seuraavaa:

Ostajat maksavat tästä kaupasta menevän varainsiirtoveron.

Vaihtokirjassa varainsiirtoveroa koskeva ehto voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti:

Kumpikin osapuoli maksaa tästä luovutuksesta menevän varainsiirtoveron oman saantonsa osalta.