Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Liittymäsopimukset

Varsinkin rakennettuihin kiinteistöihin liittyy erilaisia kiinteistökohtaisia liittymiä sopimuksineen. Nämä liittymät ja niitä koskevat liittymäsopimukset on pääsääntöisesti tarkoitettu siirtää ostajalle kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Liittymäsopimusten ehdot ovat usein sellaisia, että liittymä ja kyseinen sopimus ei siirry uudelle omistajalle automaattisesti vaan se pitää nimenomaisesti siirtää. Vain tällaisen siirtosopimuksen perusteella uusi omistaja saa kirjattua liittymän omiin nimiinsä. Usein sopimukseen liittyy ehto, että liittymäoikeutta ei saa siirtää, ellei kaikkia liittymäsopimukseen perustuvia maksuja ole maksettu.

Liittymistä ja niiden siirrosta on otettava oma ehtonsa kauppakirjaan. Ehtomuotoilut voivat olla esim. seuraavia:

Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla ostajille ilman eri korvausta X:n sähkölaitoksen kanssa tekemäänsä liittymäsopimukseen perustuvat oikeudet. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan liittymäsopimuksen siirrosta sähkölaitokselle.

TAI

Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla ostajille ilman eri korvausta X:n sähkölaitoksen ja Y:n kunnan / kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa tekemiinsä liittymäsopimuksiin perustuvat oikeutensa. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan liittymäsopimuksien siirrosta sähkölaitokselle ja vesi- ja viemärilaitokselle.

TAI

Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla ostajille ilman eri korvausta X:n sähkölaitoksen ja Y:n kunnan/kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa sekä kaukolämmön osalta kunnan/kaupungin energialaitoksen kanssa tekemiinsä liittymäsopimuksiin perustuvat oikeutensa. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan liittymäsopimuksen siirrosta sähkölaitokselle, vesi- ja viemärilaitokselle ja energialaitokselle.