Fastighetsöverlåtelse­tjänsten

I Lantmäteriverkets tjänst för fastighetsöverlåtelse kan du

  • sälja, donera, byta eller överlåta din fastighet eller göra upp ett föravtal utan köpvittne
  • överlåta arrenderätt
  • ansöka om inteckningar
  • ansöka om överföring av elektroniskt pantbrev om till exempel fastighetens långivare ändras
  • ge t.ex. fastighetsmäklaren eller banken fullmakt att sköta fastighetsaffären för din räkning.

Prislista

Du kan avgiftsfritt se grunduppgifter om din fastighet, göra utkast till handlingar och ge någon annan fullmakt att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på dina vägnar.

I samband med ärendehanteringen kan du även köpa lagfarts- och gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag i tjänsten. Exakta priser finns i prislistan.

Se prislistan (Öppna i nytt)