Sköt dina fastighetsärenden behändigt på nätet

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du göra försäljningar och köp av egnahemshus, sommarstugor, åkermark och skogsskiften. Du kan ansöka om inteckning och se grunduppgifter om din fastighet. Om du vill kan du ge t.ex. fastighetsmäklaren eller banken fullmakt att sköta fastighetsaffären för din räkning.

Se en video om allmänna funktioner › (videon är på finska)
Se en video om ägare i överlåtelser › (videon är på finska)
Se en video om köpare i överlåtelser › (videon är på finska)
Se en video om inteckning › (videon är på finska)

Vad kostar tjänsten?

Du kan avgiftsfritt se grunduppgifter om din fastighet, göra utkast till handlingar och ge någon annan fullmakt att verka i Fastighetsöverlåtelsetjänsten på dina vägnar.

I samband med ärendehanteringen kan du även köpa lagfarts- och gravationsbevis samt fastighetsregisterutdrag i tjänsten. Exakta priser finns i prislistan.

Kontaktuppgifter

Näin Kiinteistövaihdannan palvelu toimii:

Näin täytät luovutuskirjan:

Ostajana luovutuksessa:

Näin täytät kiinnityshakemuksen: